Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

Školský poriadok

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá  riaditeľ.

Za bezpečnosť a ochranu  zdravia detí zodpovedajú pedagogickí  zamestnanci  materskej školy  od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním  splnomocnenej osobe.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v  priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenom v  pracovnej náplni.

Do triedy v prípade potreby a po dohode s učiteľkou a riaditeľkou materskej školy vstupujú rodičia len v návlekoch.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky