Spolupráca - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Spolupráca

Naša škôlka

V našej materskej škole v rámci výchovno - vzdelávacieho programu spolupracujeme:

s Pedagogicko - psychologickou poradňou v Krupine
- so súhlasom rodičov zabezpečujeme pre všetky deti predškolského veku diagnostiku pred zápisom do základnej školy
- spolupracujeme pri predškolskej príprave

s Logopedickou poradňou
- so súhlasom rodičov zabezpečujeme pre všetky deti logopedickú diagnostiku priamo v MŠ
- spolupracujeme s pani logopedičkou pri odstraňovaní porúch reči
- inforumujeme rodičov o nutnosti logopedickej starostlivosti
- v priebehu výchovno-vzdelavácieho procesu v MŠ vytvárame priestor pre individuálne precvičovanie aplikácie hovoridiel detí a poskytovanie správneho rečového vzoru

V rámci aktivít materskej školy tiež spolupracujeme s
- Základnou školou J. C. Hronského
- Základnou školu E. M. Šoltésovej
- Mestskou knižnicou
- Domčekom - Centrom voľného času
- Mestským kultúrnym strediskom
- Policajným zborom
- Hasičským zborom


Samozrejme spolupracujeme tiež s rodičmi. Spolupráca sa uskutočňuje formou informatívneho pohovoru s triednou učiteľkou, konzultáciou s riaditeľkou a účasťou rodičov na rodičovských združeniach a iných akciách usporadúvaných školou alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Spolupráca je uskutočňovaná aj individuálne po dohovore učiteľky a rodiča vo vopred dohodnutom čase.

Niektorí rodičia nám ochotne pomáhajú, z ich príspevkov dopĺňame knižný fond, hračky, športové pomôcky a potreby, výtvarný a odpadový materiál. S rodičmi spolupracujeme aj prostredníctvom občianskeho združenia "Rodičovského združenia pri súkromnej materskej škole v Krupine".
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky