Rodičovské združenie - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rodičovské združenie

"Rodičovské združenie pri Súkromnej materskej škole v Krupine" bolo ako občianske združenie zaregistrované 06.11.2008.

Cieľom združenia je :

  • finančnými prostriedkami pomáhať pri plnení výchovno - vzdelávacieho programu materskej školy

  • pomáhať pri organizovaní záujmovej činnosti detí

  • pomáhať pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí školy

  • zlepšovať materiálno - technické vybavenie školy

  • spolupracovať s pani učiteľkami pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí


Ročný poplatok do RZ je 3,00 Eur na 1 dieťa navštevujúce materskú školu.

Rodičovské združenie sa každý rok registruje za prijímateľa 2% z dane.

V roku 2012 sa RZ stalo úpešným žiadateľom dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja v projekte "Nákup športových potrieb pre pohybové činnosti detí".

POUŽITIE 2% z dane:

Šk. rok 2017/2018
- príspevok na Mikulášsky večierok v sume 296,58 Eur
- príspevok na pracovné zošity v sume 46,00 Eur
- hračky, didak. pomôcky 728,90 Eur

Šk. rok 2016/2017
- príspevok na Mikulášsky večierok v sume 244,36 Eur
- príspevok na pracovné zošity v sume 41,80 Eur
- športové náčinie 492,20 Eur
- hracia zostava 103,40 Eur

Šk. rok 2015/2016
- príspevok na Mikulášsky večierok v sume 373,87 Eur
- príspevok na pracovné zošity v sume 53,84 Eur

Šk. rok 2014/2015
- príspevok na Mikulášsky večierok v sume 171,72 Eur
- skrinky do šatne v sume 180,00 Eur
- príspevok na pracovné zošity v sume 28,70 Eur
- občerstvenie na karneval v sume 19,61 Eur
- meranie zraku detí v sume 205,00 Eur
- divadielko v sume 60,00 Eur


Šk. rok 2013/2014
- príspevok na Mikulášsky večierok v sume 178,79 Eur
- nákup hračiek v sume 599,34 Eur
- nákup didaktických pomôcok v sume 401,25 Eur a v sume 49,05 z vlastných prostriedkov
Šk. rok 2012/2013

- dofincovanie projektu "Nákup športových potrieb pre pohybové činnosti detí" v sume 142,30 Eur
- dovybavenie ihriska pri materskej škole - šmýkačka, krycia plachta na pieskovisko, tieniaca tkanina na plot v celkovej sume 280,40 Eur
- nákup výtvarných potrieb v sume 67,05 Eur
Šk. rok 2011/2012
- nákup hračiek v sume
226,53 Eur
Šk. rok 2010/2011
- príspevok na stavbu altánku na ihrisku pri materskej škole v sume 122,17 EurPoukázanie 2% z dane.


Rodičovské združenie pri Súkromnej materskej škole v Krupine
občianske združenie
Školská 2344
963 01 Krupina

IČO: 42186927
DIČ: 2022917215

Č. účtu: 2678489654/0200

Kontakt:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky