Projekt s podporou BBSK - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Projekt s podporou BBSK

Oznamy

Každoročne poslanci Zastupiteľstva BBSK prideľujú dotácie projektom podporujúcich všeobecne prospešné služby, podporujúcich rozvoj obcí, škôl, cestovného ruchu a pod.

V roku 2012 sa naše Rodičovské združenie pri Súkromnej materskej škole v Krupine stalo úspešným žiadateľom dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja v projekte „Nákup športových potrieb pre pohybové činnosti detí“.

Naše združenie za vo svojom projekte zameralo na podporu rozvoja telesnej zdatnosti a pohybovej zručnosti u detí predškolského veku. Hlavným zámerom bolo zabezpečiť dostatok športových potrieb, ktoré by
umožnili vytvárať rôzne pohybové hry, súťaže, telesné cvičenia, ktoré by viedli k spontánnej pohybovej aktivite.

Deti si tak budú precvičovať pohybovo - svalovú koordináciu, rovnováhu, sústredenie,

schopnosť určiť vzdialenosť a smer, orientáciu v priestore a rovine. Chceme tak prispieť k tomu, aby si vytvorili pozitívny vzťah k pohybovej aktivite už v predškolskom veku a budovali si správne pohybové návyky, ktoré sú základom pre celý život.

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať poslancom Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí nám schválili uvedený projekt a prispeli naň dotáciou vo výške 400,00 Eur.  Fotogaléria

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky