Postup na poukázanie 2% z dane - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Postup na poukázanie 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v  prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
3. Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hod. môžete venovať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potrebujete k tomu priložiť Potvrdenie od organizácii, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali.
4. Fyzická osoba - zamestnanec môže poukázať 2% (3%) z dane len jednému prijímateľovi.
5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) novinka od roku 2016!
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, DORUČTE do 30.04.2019 na DAŇOVÝ ÚRAD podľa Vášho bydliska. V prípade ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
- do kolónky ROK sa píše 2018
- číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:
1.Vypočítajte si Vaše 2%
z dane z príjmov fyzickej osoby to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka
minimálne 3,00 €.
2. Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hod. môžete venovať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potrebujete k tomu priložiť Potvrdenie od organizácii, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné uviesť podpis daňovníka.
4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) novinka od roku 2016!
5.
Fyzická osoba - zamestnanec môže poukázať 2% (3%) z dane len jednému prijímateľovi.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, zvyčajne do 31.3.2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska - sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
- fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie už nepodávajú na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

1. Daňovník - právnická osoba môže poukázať 1,0% z dane. 2% z dane môže poukázať len ak v roku 2018 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania, teda do 31.03.2019 darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešn účel. Ak daňovník neposkytol ako dar finančné prostriedky vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený poukázať len 1,0% zaplatenej dane.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 €.
3. V daňovom priznaní pre právnické sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa - v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné uviesť podpis daňovníka.

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%(2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) novinka od roku 2016!

4. Právnická osoba môže 1,0% (2%) z dane venovať jednému alebo viacerým prijímateľom.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, zvyčajne do 31.3.2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
- číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky