Ochrana spoločného majetku - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ochrana spoločného majetku

Školský poriadok

V zmysle zabezpečenia bezpečnosti detí a ochrany exteriérového majetku školy je budova materskej školy nepretržite uzamknutá, mimo času, keď rodičia privádzajú deti do materskej školy, alebo pre ne prichádzajú: 6:00 - 9:00; 11:30 - 13:00; 15:00 - 17:30.

V prípade, že sa rodič dieťaťa z rôznych dôvodov potrebuje dostať do materskej školy mimo uvedených časov, telefonicky privolá prevádzkovú zamestnankyňu, ktorá mu vchod otvorí a následne ju opäť uzavrie.

V budove je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
Počas odovzdávania dieťaťa ako aj potreby komunikácie rodiča s učiteľkou, rodič nevstupuje do priestorov triedy.
V prípade potreby dieťaťa použitia WC alebo umývarne požiada rodič zamestnanca materskej školy. Do priestorov z hygienických dôvodov nevstupuje. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky