Krúžky - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Krúžky

Naša škôlka

V školskom roku 2014/2015 prebieha nasledovná krúžková činnosť:

Anglický jazyk

- vedie externý pedagóg /Lucia Turáková/ s časovo tematickým plánom vzdelávacej činnosti v súlade s učebnými osnovami Súkromnej materskej školy
- raz týždenne v stredu od 16:50 do 17:30 hod - deti rozdelené do dvoch skupín

Výtvarná výchova

- vedie interná zamestnankyňa /Renáta Fašková/
- prebieha v pondelok od 15:30 do 16:15 hod

Dramatická výchova

- vedú interné zamestnankyne /Mariana Plošická, Adriana Dobrocká/
- prebieh v utorok v čase od 15:30 do 16:15 hod


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky