Deň v škôlke - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Deň v škôlke

6:00 - 7:30

Schádzanie detí v 1. alebo 2. triede: hry a hrové činnosti

 

07:30 - 8:30  I.trieda
07:30 - 8:40
II.trieda

Hry a hrové činnosti, v rámci ktorých prebiehajú edukačné aktivity, ranný kruh

 

08:30 - 08:45   I.trieda
08:45 - 09:00
 
II.trieda

Pohybové a relaxačné cvičenie - podľa veku detí

 

08:45 - 09:00  I. trieda
09:00 - 09:20
II. trieda

Hygiena, Desiata

 

09:00 - 09:30 I. trieda
09:20 - 09:50
II. trieda

Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti
Príprava na pobyt vonku

 

09:30 - 11:30 I. trieda
09:50 - 11:50
II. trieda

Pobyt vonku

 

11:30 - 12:00 I. trieda
11:50 - 12:30
II. trieda

Hygiena, obed

 

12:00 - 12:30 I. trieda
12:30 - 13:00
II. trieda

Hygiena, príprava na odpočinok

 

12:30 - 14:30 I. trieda
13:00 - 14:20 II. trieda

Odpočinok

 

14:30 - 14:45 I. trieda
14:20 - 14:45
II. trieda

Telovýchovná chvíľka, hygiena, olovrant

 

14:45 - 15:30

Edukačná aktivita
Hry a hrové aktivity
V letných mesiacoch druhý pobyt vonku


 

15:30 - 17:30

Sústrednie detí v 1. alebo 2. triede - hry a hrové činnosti

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky