Aktivity - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Aktivity

Naša škôlka

Plán aktivít Súkromnej materskej školy:

SEPTEMBER

 • Adaptačné obdobie

 • Deň srdca

 • Aktualizácia nástenky pre rodičov

 • Vytvoriť okienko pre rodičov


OKTÓBER

 • Deň hudby

 • Deň zvierat

 • Výstava ovocia a zeleniny

 • Výtvarná súťaž - "Jablko"

 • Ochutnávka ovocných šalátov

 • Mesiac úcty k starším - návšteva DD alebo DSS

 • Európsky deň lesov - vychádzka do lesa

 • Svetový deň výživy - aktualizácia nástenky o zdravej výžive


NOVEMBER

 • Výstava tekvíc - "Tekvičiaci" - vyrezávanie tekvice

 • Panáčiky z gaštanov, orechov

 • "Šarkaniáda" - tvorivá dielňa s rodičmi - súťaž o najkrajšieho šarkana - púšťanie vlastnoručne zhotovených šarkanov

 • Turistická vychádzka do prírody - Tepličky

 • Eko hry v prírode

 • Jesenný branný poldeň zameraný na rozvoj pohybovej aktivity, poznávanie prírody v rámci enviromentálnej výchovy /orientácia v neznámom prostredí/


DECEMBER  

 • Deň ľudských práv /prezentácia v okienku pre rodičov/

 • Návšteva špeciálnej školy v Krupine

 • Vianočná besiedka - "Vitaj Mikuláš"

 • Vianočné tradície /zdobenie stromčeka, vianočné pečenie, zdobenie medovníkov/

 • Branná vychádzka do prírody

 • Bobovanie, guľovanie a stavanie snehuliakov v spolupráci s rodičmi


JANUÁR

 • Pripravujeme sa na zápis do školy

 • Týždeň zimných radovánok - bobovanie, guľovanie a stavanie snehuliakov v spolupráci s rodičmi

 • Pomáhame vtáčikom v zime - búdka pre vtáčiky

 • Čistá planéta - výstava výrobkov z odpadového materiálu - "Filipove dobrodružstvá"


FEBRUÁR

 • Beseda s policajtom

 • Hráme sa na záchranárov

 • Fašiangový karneval

 • Srdiečko nie iba z lásky - Valentín

 • Slávnostný zápis detí do ZŠ

 • Dopravná výchova v CVČ


MAREC

 • Výstava kníh s možnosťou zapožičať si ich

 • Umožniť zakúpiť knihy prostredníctvom zástupcov kníhkupectiev

 • Návšteva knižnice - "Čítajme spolu"

 • Deň s mojou obľúbenou knihou

 • Rozprávkové kráľovstvo

 • Jarné zvyky - Morena

 • Svetový deň vody

 • Zdobenie veľkonočných vajíčok spolu s rodičmi


APRÍL

 • Svetový deň zdravia

 • Deň Zeme - zber odpadkov, sadenie stromčekov, kvetov

 • Beseda s požiarnikom

 • Saunovanie - spolupráca s rodičmi


MÁJ

 • Oslava Dňa Matiek

 • Turistická vychádzka do prírody - zber prírodného materiálu, kvetov..

 • Medzinárodný deň rodín

 • Návšteva predškolákov v 1. ročníku

 • Deň mlieka


JÚN

 • Medzinárodný deň detí

 • Celodenný výlet detí

 • Tablo predškolákov

 • Svetový deň otcov

 • Vedomostná súťaž detí

 • Rozlúčka predškolákov


INÉ AKTIVITY

 • Vystúpenie detí s ukážkou anglického jazyka

 • Miniolympiáda s rodičmi na ihrisku - rôzne športové kategórie - beh, hod loptou, skok do diaľky, skákanie vo vreci, prekážkový beh

 • Príležitostné návštevy ZŠ - kultúrne podujatia, výstavky, športové akcie

 • Noc škriatkov - hráme sa na škriatkov - aktivity, čítanie rozprávok - strávenie noci v škôlke /len so súhlasom rodičov/

 • Príležitostné divadelné predstavenia

 • Škola v prírode

 • Časopis pre rodičov


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky